Bản tin Pháp lý T7/2018

Nội dung chính: Cập nhật Nghị định 81/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Chính Phủ ban hành ngày 22/05/2018.

 1. Các quy định liên quan tới hoạt động khuyến mại
  • Nâng trần khuyến mại lên 100%
  • Các loại hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại
  • Nguyên tắc thực hiện khuyến mại
  • Khuyến mại trên sàn thương mại điện tử, website khuyến mãi trực tuyến
  • Quy định về khuyến mại theo phương thức đa cấp
  • Nâng tổng thời gian khuyến mại giảm giá lên 120 ngày
 2. Các quy định liên quan tới tổ chức hội chợ – triển lãm
  • Quy định thời hạn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm tối thiểu
  • Các nguyên tắc về tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng hàng hóa – dịch vụ, uy tín thương hiệu