Chi phí lãi vay đối với khoản vay vốn nước ngoài ?

Nội dung câu hỏi:
Công ty TNHH J  là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008. Trụ sở chính của Công ty đặt tại  TP.Y, tỉnh P, Việt Nam . Vốn đầu tư 39.579.000 USD, trong đó: vốn điều lệ 10.000.000 USD. Để đảm bảo hoạt động sản xuất cũng như mở rông đầu tư dự án, Công ty J có nhu cầu vay vốn ngoại tệ từ nước ngoài với số vốn vay lớn hơn vốn đầu tư đầu tư. Theo Luật quản lý thuế có quy định nào về chi phí lãi vay không hợp lý hợp lệ đối với khoản vay vốn hoạt động sản xuất cũng như đầu tư mở rộng không?
Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ INVETSPUSH!
Xin trân trọng cảm ơn! 
Luật sư tư vấn
Cảm ơn Quý Công ty đã gửi câu hỏi về cho LUẬT SƯ INVESTPUSH. Với câu hỏi của doanh nghiệp, Luật sư tư vấn như sau:
1.Cơ sở pháp lý

  • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Hướng giải quyết
Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Điểm 2.17, Điểm 2.18,  Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:
2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.
Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.
Căn cứ các quy định trên và căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2389/TCT – CS ngày 26/7/2013 của Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ, có vay vốn lớn hơn vốn đầu tư thì việc xác định khoản chi trả lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
Thứ nhất, Chi phí lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ bao gồm:
– Khoản vay có đầy đủ chứng từ hợp pháp.
– Chi lãi vay của khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
– Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
– Trường hợp tại thời điểm vay vốn mà số dư tiền mặt tồn quỹ và số dư tiền gửi ngân hàng Công ty có văn bản giải trình về kế hoạch sử dụng ngay số tiền này.
Thứ hai, Chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ:
– Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
– Lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư.
3. Kết Luận
Doanh nghiệp cần định mức lại khoản vay nước ngoài và đối chiếu với quy định nêu trên để biết chi phí lãi vay không hợp lý hợp lệ đối với khoản vay vốn hoạt động sản xuất.
Quý công ty có thể tham khảo thêm một số bài viết về thuế sau:

Bạn đang tham khảo bài viết về pháp luật thuế có tiêu đề “ Chi phí lãi vay đối với khoản vay vốn nước ngoài ?”. Bài viết được thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng có sự biên tập để nội dung rõ ràng hơn. Với sự tư vấn trên đây, hy vọng rằng chúng tôi đã giúp bạn giải quyết được vướng mắc.
Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ email contact@investpush.com Tổng đài tư vấn thuế để được giải đáp miễn phí và chính xác nhất.
Trân trọng./
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ – INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *