DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Ngôn ngữ và khái niệm pháp lý giữa các nước có sự khác biệt. Dịch tài liệu pháp lý đòi hỏi các biên dịch phải có chuyên môn, chuyên ngành pháp lý. Bản dịch pháp lý chuyên nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ngăn ngừa các tình huống pháp lý trong tương lai và có thể đảm bảo chuyển tải được ý nghĩa pháp lý chính xác như giải thích của hệ thống tư pháp. Hơn nữa, bản dịch pháp lý chính xác yêu cầu người biên dịch pháp lý phải hiểu rõ về thuật ngữ pháp lý, các quy trình và hệ thống pháp lý, cũng như ngành luật và các vấn đề sắp xảy ra.

Chúng tôi sử dụng từ điển, danh mục thuật ngữ của ngành, và tuân thủ qui trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo bản dịch chính xác và nhất quán.

Chúng tôi hiểu tính chất tài liệu pháp lý là độc quyền và nhạy cảm, chúng tôi thực hiện qui trình bảo mật nghiêm ngặt và cam kết bảo mật cho khách hàng. Tất cả chuyên viên dịch thuật của chúng tôi đều bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật thương mại và không tiết lộ của công ty.

Chúng tôi có thể dịch trên nhiều định dạng tập tin điện tử và tài liệu giấy. Chúng tôi thực hiện tất cả các loại tập tin và giao các tập tin được định dạng theo yêu cầu của khách hàng.

 

Một số dịch vụ nổi bật bao gồm:

 • Biên dịch tài liệu chuyên ngành, Tài liệu thông dụng tất cả các chuyên ngành, lĩnh vực
 • Phiên dịch trực tiếp
 • Thực hiện dịch vụ dịch thuật, công chứng đối với tất cả các dịch vụ pháp lý
 • Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự.

Các loại văn bản, tài liệu liên quan đến pháp lý mà chúng tôi đang cung cấp dịch vụ:

 • Hợp đồng các loại;
 • Các quy định, thông tư, nghị định và luật;
 • Hồ sơ bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại;
 • Thỏa thuận bảo mật;
 • Thư tín dụng;
 • Tài liệu kỹ thuật để chứng minh cho kết quả kiện tụng;
 • Các loại giấy phép;
 • Hồ sơ đăng ký;
 • Báo cáo chuyên môn;
 • Bản ghi chép của tòa án và bản ghi làm chứng;
 • Bản lời khai;
 • Xác nhận pháp lý và tuyên bố;
 • Bản tuyên thệ;
 • Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
 • Và các loại văn bản, tài liệu chuyên ngành khác.

 

Khi email cho nhu cầu của dịch thuật, xin email cho Investpush tại translation@investpush.com

Investpush sẽ phản hồi chậm nhất trong vòng 24 tiếng.

Xin xem thêm thông tin tại: https://bienphiendich.vn/