OTHER SERVICES

CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP KHÁC

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một vài lĩnh vực chuyên sâu chứ không thể cung cấp mọi dịch vụ do quy định của luật chuyên ngành. Hiểu được điều đó, Investpush đã liên kết với các cộng sự để cung cấp thêm các dịch vụ liên quan, nhằm giúp khách hàng có thể thuận tiện sử dụng dịch vụ.

Các dịch vụ khác Investpush có thể cung cấp hoặc liên kết với cộng sự để cung cấp như sau:

 1. Dịch vụ dịch thuật;
 2. Tư vấn Thương mại điện tử
 3. Sở hữu trí tuệ;
 4. Môi giới bất động sản;
 5. Môi giới dự án;
 6. Môi giới thương mại;
 7. Thẩm định giá;
 8. Kế toán;
 9. Kiếm toán;
 10. Tài chính;
 11. Ngân hàng;
 12. Báo cáo chuyển giá;
 13. Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 14. Phòng cháy chữa cháy;
 15. Nghiên cứu thị trường;
 16. Quảng cáo;
 17. Tổ chức sự kiện, hội thảo;
 18. Các dịch vụ khác.

 

Khi email cho nhu cầu của khách hàng, xin email cho Investpush tại lawyer@investpush.com

Investpush sẽ phản hồi chậm nhất trong vòng 24 tiếng.