DỊCH VỤ BÁO CÁO THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Investpush và Cộng sự cung cấp Dịch vụ Báo cáo Thông tin doanh nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập hay đơn giản là tìm hiểu về đối tác của Khách hàng.

Dịch vụ Báo cáo Thông tin doanh nghiệp bao gồm các gói cơ bản sau:

1. DANH BẠ DOANH NGHIỆP
Danh sách các công ty dựa theo các tiêu chí cụ thể từ khách hàng.

2. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP
Thông tin cơ bản của một doanh nghiệp cùng với một số thông tin tài chính chủ yếu và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp.

3. BÁO CÁO DOANH NGHIỆP TIÊU CHUẨN
Thông tài chính cơ bản cùng với xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp

4. BÁO CÁO DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU
Báo cáo toàn diện, nhận xét đa chiều về một doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, tinh hình hoạt động, lịch sử thương mại, phân tích và nhiều dữ liệu quan trọng khác.

 

Khi email cho nhu cầu của khách hàng, xin email cho Investpush tại contact@investpush.com

Investpush sẽ phản hồi chậm nhất trong vòng 24 tiếng.