Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3000 km và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Lẽ đương nhiên, ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam tương đối phát triển và thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây lại là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê trong Phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
Thực tế, các điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực logistics đã được quy định tại Nghị định 140/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics và được áp dụng hơn 10 năm nay.

             Điều kiện kinh doanh logistic

Theo Điều 233 Luật Thương mại 2005 thì:
Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc”.
Theo Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì ngoài điều kiện nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp hợp pháp theo pháp luật Việt Nam thì còn phải tuân thủ điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với từng loại dịch vụ. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài không được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà phải liên doanh với đối tác Việt Nam. Tỷ lệ giới hạn được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Dịch vụ logistics chủ yếu Dịch vụ logistics liên quan đến vận tải Dịch vụ logistics liên quan khác
Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container; Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 50% Dịch vụ vận tải hàng hải Không còn giới hạn nhưng vẫn phải liên doanh với đối tác Việt Nam. Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính Phủ thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện dưới hình thức liên doanh sau 3 năm hoặc dưới hình thức khác sau 5 năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.
Lưu ý: Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; Không còn giới hạn nhưng vẫn phải liên doanh với đối tác Việt Nam. Dịch vụ vận tải thủy nội địa; Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 49% Dịch vụ bưu chính Theo quy định riêng của Chính Phủ.
Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa; Không còn giới hạn nhưng vẫn phải liên doanh với đối tác Việt Nam. Dịch vụ vận tải hàng không; Các điều kiện cụ thể được quy định tại Nghị định 92/2016/NĐ-CP: Vốn nước ngoài không quá 30%, phần vốn điều lệ lớn nhất được năm giữ bởi một cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam. Dịch vụ thương mại bán buôn; Theo quy định riêng của Chính Phủ.
Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. Không còn giới hạn nhưng vẫn phải liên doanh với đối tác Việt Nam. Dịch vụ vận tải đường sắt Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 49% Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng; Theo quy định riêng của Chính Phủ.
    Dịch vụ vận tải đường bộ Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 51% Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác
    Dịch vụ vận tải đường ống Thương nhân nước ngoài không được thực hiện trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác    

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không phải ý kiến pháp lý cuối cùng. Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ email contact@investpush.com
Trân trọng./
Investpush Legal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *