Thời hạn của hợp đồng được xác định như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Chào Luật sư Investpush, Tôi đang thuê đất của một hộ dân để kinh doanh. Trước đó, hai bên thỏa thuận miệng về thời hạn thuê là 10 năm nhưng lại bổ sung thêm thông tin liên quan đến ngày thuê chính xác từ 01/01/2009 đến ngày 31/12/2019. Như vậy nếu xác định theo ngày ghi trên hơp đồng thì 31/12/2019 tôi mới phải trả lại đất. Tuy nhiên, hiện nay chủ nhà nói chỉ cho thuê đến đủ 10 năm. Vậy theo quy định thì thời hạn hợp đồng của tôi được xác định như thế nào ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Luật sư tư vấn:
Cảm ơn Quý Công ty đã gửi câu hỏi về cho LUẬT SƯ INVESTPUSH. Với câu hỏi của doanh nghiệp, Luật sư tư vấn như sau:

  1. Cơ sở pháp lý 
  • Bộ luật dân sự 2015
  • Bộ luật dân sự 2005

 2. Luật sư tư vấn
Việc áp dụng thời hạn của hợp đồng dân sự do hai bên thỏa thuận.  Hợp đồng của bạn được xác lập tại thời điểm 2009 và đang trong thời gian thực hiện hợp đồng. Vì vậy, quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng dân sự này là bộ luật dân sự 2005. Tuy nhiên, cách xác định thời hạn của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại điều 149  và Điều 150 Bộ luật dân sự 2005 như sau:
Điều 149. Thời hạn

  1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
  2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Điều 150. Áp dụng cách tính thời hạn

  1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  2. Thời hạn được tính theo dương lịch.

Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định.
Điều khoản trong hợp đồng liên quan đến thời hạn là điều khoản cụ thể
3. Kết luận
Như vậy, để đảm bảo nội dung về thời hạn hợp đồng hai bên nên có sự trao đổi để bổ sung thêm phụ lục của hợp đồng làm rõ hơn về thời hạn hai bên thỏa thuận.
Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì thời hạn hợp đồng được xác định bằng thời điểm cụ thể thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Bởi, Điều 409 BLDS quy định:

  1. Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích điều khoản đó.
  2. Khi một điều khoản của hợp đồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các bên

Như vậy, Việc áp dụng thời hạn cụ thể thông tin liên quan đến ngày thuê chính xác từ 01/01/2009 đến ngày 31/12/2019 được ưu tiên áp dụng trong trường hợp hai bên không tự thỏa thuận được.
Bạn đang tham khảo bài viết về hợp đồng dân sự có tiêu đề “Thời hạn của hợp đồng được xác định như thế nào?. Bài viết được thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng có sự biên tập để nội dung rõ ràng hơn. Với sự tư vấn trên đây, hy vọng rằng chúng tôi đã giúp bạn giải quyết được vướng mắc.
Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ email contact@investpush.com Tổng đài tư vấn dân sự miễn phí để được giải đáp miễn phí và chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ – INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *