Khách hàng – đối tác

Trong thời gian thành lập và phát triển Investpush đã có nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Một số khách hàng thường xuyên của Investpush:
1. BIO ETHANOL THAI VIET CORPORATION (Thailand) in Ninh Thuan province for the production of bio-ethanol with the investment capital of US$50 million.
2. GREEN CHAPTER (Singapore) for provide Aquarium services in Vietnam.
3. HANLIM ENGINEERING & CONSTRUCTION (Korea) for construction services in Vietnam.
4. KANAPHARMA for pharmaceutical trading in Vietnam
5. KAWATA (Japan): construction and architech
6. GLOBE EXPRESS (Singapore): logistics
7. PACIFIC AIRLIFT (Singapore) for logistics service in Vietnam.
8. AMERICAN BUSINESS COLLEGE INTERNATIONAL (USA) for education.
9. CJ IMC: distribution
10. CHO TOT CO., LTD : e-commerce
11. WATARI (Japan) : distribution, construction
12. Chợ Tốt
13. OTHER CLIENTS in various sectors: Epinion, Utier, CJ Logistics, Shichida, Creative Knof, Agrimatco, Agafe Hospital, IATG, K-chef table, Wellhouse, VM Software, Fircroft, Magiclabs, IUM logistics, Home decor, Steelman Partner, AARTD, Infinity Assist, Kaze, Vero IMC, Fujiya, Impac Systems, Egopulse, Asahi Sangho, MD24, Ngen capital, Leadviors, A-star testing & Consultancy, Likelion, HTV television, Innity, Mindcaster, A&L Cargo, DBTMM Services, Governmentjobs.com etc …
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Chất lượng và thời gian hoàn thành hợp lý là hai yếu tố giúp chúng tôi luôn duy trì được mối quan hệ với những khách hàng lâu năm. Hãy để Investpush Legal là lựa chọn của bạn khi cần đến pháp lý hoặc dịch thuật.
Trân trọng./
Investpush Legal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *