Làm việc theo ca vào ban đêm có được hưởng trợ cấp thêm ?

Thị trường lao động tại việt nam đang rất sôi động. Số lượng doanh nghiệp tăng không ngừng phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm việc làm của người dân đặc biệt là các cá nhân đang trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa năng suất lao động các doanh nghiệp đang tuyển dụng theo phương thức ba ca làm việc. Theo đó, vẫn đảm bảo mỗi công nhân chỉ cần làm đủ số giờ làm việc bình thường theo quy định pháp luật những vẫn luôn đảm bảo nhân sự làm việc 24/24 tại Công ty. Vậy những người làm việc ca đêm có được hưởng thêm phụ cấp hoặc mức lương trả có khác gì so với những công nhân có ca làm việc trong thời gian từ 06:00 đến 22:00. Investpush đã có sự tư vấn chi tiết về vấn đề này  cho Chị Bích đang làm việc tại Khu Công nghiệp Sóng Thần.
Nội dung câu hỏi:
Chào Luật sư, Cũng giống như một số công ty khác trong khu công nghiệp. Công ty em cũng chia ba ca làm việc bao gồm: ca 1: 6:00 – 14:00, Ca2: 14:00 – 22:00, Ca 3: 22:00 – 06:00 sáng hôm sau. Công ty em áp dụng đổi ca liên tục cho nhân viên theo tính chất thay phiên. Mỗi ngày bọn em chỉ cần làm 8h. Theo quy định mới em được biết 8h là giờ làm việc tiêu chuẩn. Nhưng em cũng được biết nếu làm đêm sẽ được tính là làm thêm giờ. Như vậy có đúng không thưa luật sư? Thời gian em được điều chuyển làm ca đêm thì có được phụ cấp gì không?
Em xin chân thành cảm ơn!
Luật sư tư vấn:
Việc chia ba ca làm việc như công ty bạn đang rất phổ biến hiện nay. Theo nội dung yêu cầu, Investpush legal tư vấn cho bạn như sau:

  1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Về vấn đề của bạn, Chúng tôi đã áp dụng căn cứ pháp lý sau đây:
Điều 104 Bộ luật lao động quy định:
” Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”
” Điều 105. Giờ làm việc ban đêm
Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Điều 106. Làm thêm giờ
1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
Điều 109. Nghỉ chuyển ca
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
….
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
…”
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.quy định như sau:
 Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể:
– Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
– Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.
– Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.
– Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.
2. Ý KIẾN PHÁP LÝ
Với trường hợp của bạn, Việc công ty chia 3 ca làm việc theo khung giờ trên là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quyền lợi của người lao động đặc biệt là cá nhân có ca làm việc vào ban đêm cần chú ý như sau:
Thứ nhất, về thời giờ nghỉ ngơi
Nghỉ trong giờ làm việc
Trong thời gian làm việc bạn được quyền nghỉ 30p giữa ca làm việc khi  làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 tính vào thời giờ làm việc.
Đối với ca làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.
Nghỉ chuyển ca
Khi có sự chuyển ca cho hai ngày làm việc liền kề thì người lao động được nghỉ ít nhất 12 giờ
Nghỉ hẳng tuần 
Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24h liên tục
Thứ hai, Về Chế độ tiền lương
Do thời gian làm việc ban đêm là ca làm việc bình thường theo lịch làm việc quy định tại nội quy lao động vì vậy, đối với người lao động có ca làm việc vào ban đêm sẽ không được tính là thời gian làm thêm vào ban đêm mà chỉ được xác định là thời gian làm việc bình thường vào ban đêm. Căn cứ quy định tại Điều 97 nêu trên thì người lao động có ca làm việc vào ban đêm thì thời giờ làm việc đó được tính lương (lương được nói dưới đây là lương tính theo giờ, theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc bạn đang làm) theo công thức sau:
Lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường = 130% lương của ca ban ngày của ngày làm việc bình thường
Thứ ba, Về thắc mắc liên quan đến phụ cấp
Theo quy định của Bộ luật lao động thì đối với ca làm việc ban đêm không có yêu cầu bắt buộc trả phụ cấp. Bạn cần cung cấp cụ thể về loại công việc bạn đang thực hiện để Investpush xác định mức phụ cấp phù hợp đối với bạn.
Trân trọng./
Investpush Legal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *