Nơi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập?

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu thì thủ tục hải quan luôn là vấn đề được xem là cốt lõi. Tuy nhiên, danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại nơi nhập và nơi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa này được quy định như thế nào? 

DOANH NGHIỆP ĐAU ĐẦU VÌ ” CỬA KHẨU NHẬP”

Ngay lời mở đầu Investpush đã nêu cụ thể về những vấn đề doanh nghiệp rắc rối thời gian qua khi quyết định 15/2017/QĐ-TTg được ban hành. Thông tin ghi nhận được từ một số trang online đã cho thấy Lý do vướng mặc nằm ở Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định 17 nhóm mặt hàng nhập khẩu nhạy cảm có rủi ro cao trong quản lý như quản lý thuế, quản lý chuyên ngành, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, môi trường… phải làm thủ tục tại “cửa khẩu nhập” và tăng cường kiểm soát. Tuy nhiên, Quyết định này lại không giải thích rõ “cửa khẩu nhập” là như thế nào, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau giữa các chi cục hải quan, không rõ “cửa khẩu nhập” là nơi hàng hóa nhập khẩu (cảng dỡ hàng) hay cảng đích ghi trên vận đơn.
Ngày 27/7/2017 Tổng cục hải quan đã có Công văn 5003/TCHQ-CSQL để gỡ rối cho doanh nghiệp. Cụ thể:
Thứ nhất,Các trường hợp Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập bao gồm:
1. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.
2. Nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.
3. Hàng hóa tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.
4. Hàng hóa nhập khẩu vào cửa hàng miễn thuế được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.
5. Hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý khu phi thuế quan.
6. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy định tạị khoản 1 Điều 50 Luật hải quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.
7. Hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật hải quan được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan theo đề nghị của người khai hải quan.
8. Xăng được đưa từ kho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ tục hải quan nơi thương nhân có hệ thống kho xăng dầu.
9. Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ.
10. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Danh mục được ban hành kèm theo quyết định 15/2017/QĐ-TTg xem TẠI ĐÂY
Thứ hai, Cửa khẩu nhập theo quyết định 15 đề cập được giải thích cụ thể như sau:
 Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg:
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định cụ thể như sau:
a. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu:
Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan sau:
– Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
– Chi cục Hải quan cửa khẩu hoạc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
– Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất, xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
b. Đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất tiêu thụ trong nước;
Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg, theo đó doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất;
c. Đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế:
Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.
d. Đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.
LỜI KẾT:
Công văn đã mở được nút thắt trong thời điểm Doanh nghiệp đang hoang mang vì Cửa khẩu nhập giúp doanh nghiệp thực hiện quá trình nhập khẩu được thuận lợi hơn góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian.
Tham khảo thêm một số bài viết:

  1. Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo tháng hay theo quý ?
  2. Các khoản thu nhập nào bắt buộc GROSS UP trước khi trả lương NET?
  3. Chi phí lãi vay với khoản vay nước ngoài ?

Trên đây là những nghiên cứu và đánh giá pháp lý dựa trên kiến thức của người viết. Bài viết đăng tải nhằm mục đích tham khảo, không có giá trị pháp lý như sự tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Bạn đọc nên có sự trao đổi với Luật sư trước khi áp dụng. Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí qua email contact@investpush.com.
Trân trọng./
BỘ PHẬN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *