Tăng mức trợ cấp cho người có công với cách mạng?

Trước đây, mức trợ cấp cho những đối tượng người có công với cách mạng dựa trên mức chuẩn là 1.318.000 đồng. Thời điểm áp dụng mức trợ cấp này là thời điểm tháng 4 năm 2015.
Xét về mặt bằng chung mức chuẩn áp dụng để tính mức trợ cấp tại thời điểm đó là phù hợp và tương đương với mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, kết thúc ngày 30/6/2017 mức trợ cấp áp dụng cho những đối tượng này đã được điều chỉnh tăng lên. Cụ thể, mức hưởng cho từng đối tượng có công với cách mạng như sau:

1. Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000/1 thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.
2. Đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được đề xuất mức trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.
3. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.
4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đề xuất hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên và hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.
5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được đề xuất mức trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng – 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
6. Thương binh loại B được đề xuất mức trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến 3.759.000 đồng/tháng tùy mức độ thương tật.
ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG MỨC TRỢ CẤP CŨ THÌ CÓ ĐƯỢC TĂNG TIỀN TRỢ CẤP KHÔNG?
Nghị định 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2017. Tuy nhiên, Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Theo đó, Đối với những đối tượng đang hưởng trợ cấp theo mức cũ được điều chỉnh bởi Nghị định 20/2015/NĐ-CP thì sẽ được nâng mức trợ cấp kể từ thời điểm 01/7/2017.
Tham khảo một số bài viết khác:
Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ email contact@investpush.com – tư vấn pháp luật lao động miễn phí để được giải đáp miễn phí và chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG – INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *