Trợ cấp mất việc làm được tính như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Chào Luật sư! Hiện nay do điều kiện kinh doanh không được thuận lợi nên công ty tôi muốn thu hẹp quy mô.
Tuy nhiên, chúng tôi đang có thắc mắc về việc trả trợ cấp thôi việc đối với nhân viên làm từ năm 2010, đóng BHTN từ năm 2012. Mấy năm đầu có ký làm mới hợp đồng có hiệu lực vào tháng 6 về sau là trở thành hợp đồng không thời hạn nên không ký kết nữa.Như vậy, chúng tôi phải trả trợ cấp thôi việc như thế nào ?
Rất cảm ơn sự tư vấn của Luật Investpush!
Luật sư tư vấn:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho LUẬT SƯ INVESTPUSH. Với câu hỏi của bạn, Luật sư trả lời bạn như sau:
1. Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012

2. Hướng giải quyết
Trường hợp doanh nghiệp muốn thu hẹp quy mô sản xuất giảm số lượng người lao động tại doanh nghiệp thì có thể lựa chọn những phương thức chấm dứt hợp đồng sau:

  • TH1: Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012
  • TH2: Doanh nghiệp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 BLLĐ 2012
  • TH3: Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật lao động 2012
  • TH4: Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do sáp nhâp, hợp nhất, chi tách doanh nghiệp theo quy định tại Điều 45 Bộ luật lao động.

Khi doanh nghiệp lựa chọn một hình thức nêu trên thì việc chi trả các chế độ cũng có những điểm khác biệt. Cụ thể, doanh nghiệp của bạn đang thắc mắc về việc chi trả trợ cấp khi thay đổi quy mô cũng là cơ cấu công ty thì
Doanh nghiệp của bạn lựa chọn hình thức chấm dứt hợp đồng với người lao động theo trường hợp 3 nêu trên phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 44 Bộ luật lao động như sau:
Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.”
Việc chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động 2012 như sau:
Điều 49. Trợ cấp mất việc làm
1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.”
Trong đó:

  • Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo cácĐiều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;
  • Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Thời gian làm việc để trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Theo đó, Với thông tin được cung cấp, trợ cấp mất việc đối với nhân viên công ty bạn được tính cơ bản như sau:
Tổng thời gian làm việc thực tế: Cần xác định cụ thể về thời gian thử việc, học nghề không ký hợp đồng. Tạm tính thời gian Từ 06/2010-hiện nay ( tháng 7/2017) = 8 năm ( đã làm tròn ) = 96 tháng
Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: bao gồm thời gian trước năm 2012 trừ khoảng thời gian người lao động thử việc, làm việc với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng. Tạm tính  theo quy định pháp luật công ty bạn không yêu cầu thời gian thử việc, không có khoảng thời gian làm việc với hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng. Như vậy, tổng thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: Tư 01/06/2010-31/7/2017= 86 tháng
Như vậy, tổng thời gian tính trợ cấp mất việc làm của người lao động này là: 96 tháng – 86 tháng = 10 tháng (được làm tròn là 1 năm)
3. Kết luận
Mức trợ cấp mất việc làm người lao động được hưởng là mức tối thiểu 02 tháng tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi thôi việc
Tham khảo thêm một số tài liệu về lao động:

Bạn đang tham khảo bài viết về pháp luật lao động có tiêu đề “Trợ cấp mất việc làm được tính như thế nào? ”. Bài viết được thực hiện dựa trên yêu cầu của khách hàng có sự biên tập để nội dung rõ ràng hơn. Với sự tư vấn trên đây, hy vọng rằng chúng tôi đã giúp bạn giải quyết được vướng mắc.
Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ email contact@investpush.com – Tổng đài tư vấn pháp luật lao động để được giải đáp miễn phí và chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG – INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *