Vượt xe thế nào cho đúng -Vấn đề rắc rối không nhỏ ?

Tại thời điểm này Investpush nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến quy định pháp luật về vượt xe. Hầu hết các tài xế đều tỏ ra thắc mắc và không bằng lòng khi bị xử phạt về lỗi này vì mặc dù đã bị xử lý thì việc tái phạm lỗi này lại là chuyện như “cơm bữa”
Hiện nay, quy định về việc vượt xe khi tham gia giao thông được quy định tại điều 14 Luật giao thông đường bộ 2008 như sau:
Thứ nhất, Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Thứ hai, Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
Thứ ba,  Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Thứ tư, Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái
Thứ năm, các trường hợp được phép vượt bên phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Thứ sáu, Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại nội dung thứ hai
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
Có thể thấy, Liên quan đến quyền vượt xe thì ngay cả người đi trước xe xin vượt cũng cần phải chú ý những quy định liên quan để tránh trường hợp vi phạm.
Trân trọng./
INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *